Redakcja

W skład redakcji wchodzą:
BIP, BIP Admin, e-mail: mdk2tg@op.pl
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. Henryka Jordana w Tarnowskich Górach, Hońca Jacek, tel. (32)2852974, e-mail: jacekhonca@interia.pl