Rejestr zmian w dokumentach i menu BIP

2021-05-22

Usunięcie dokumentu: Wyniki naboru na stanowisko urzędnicze
Usunięcie dokumentu: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

2021-04-10

Przesunięcie dokumentu: Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Utworzenie pozycji menu: Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Przesunięcie dokumentu: Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Przesunięcie dokumentu: Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Utworzenie dokumentu: Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

2020-05-13

Utworzenie dokumentu: Sprawozdanie finansowe za 2019 r.

2019-09-10

Przywrócenie dokumentu: Statut PMDK im. H.Jordana w Tarnowskich Górach
Usunięcie dokumentu: Statut PMDK im. H.Jordana w Tarnowskich Górach

2019-08-19

Utworzenie dokumentu: Organy i osoby sprawujące funkcje
Utworzenie pozycji menu: Organy i osoby sprawujące funkcje
Utworzenie dokumentu: Przedmiot działania i kopmetencje
Utworzenie pozycji menu: Przedmiot działania i kompetencje
Przywrócenie dokumentu: Status prawny PMDK w Tarnowskich Górach
Usunięcie dokumentu: Status prawny PMDK w Tarnowskich Górach
Edycja dokumentu: Status prawny PMDK w Tarnowskich Górach
Przywrócenie dokumentu:
Usunięcie dokumentu:
Utworzenie dokumentu:
Utworzenie pozycji menu: Status prawny PMDK
Przywrócenie dokumentu: Statut PMDK im. H.Jordana w Tarnowskich Górach
Usunięcie dokumentu: Statut PMDK im. H.Jordana w Tarnowskich Górach

2019-05-14

Utworzenie dokumentu: Sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Edycja pozycji menu z: Sprawozdanie finansowe na: Sprawozdanie finansowe
Utworzenie pozycji menu: Sprawozdanie finansowe
Przesunięcie pozycji menu: STATUT

2017-08-28

Edycja dokumentu: Wyniki naboru na stanowisko urzędnicze
Edycja dokumentu: Wyniki naboru na stanowisko urzędnicze
Utworzenie dokumentu: Wyniki naboeu na stanowisko referenta

2017-08-07

Utworzenie dokumentu: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Utworzenie pozycji menu: Nabór na stanowisko referenta
Usunięcie pozycji menu: Nabór na stanowisko referenta
Utworzenie pozycji menu: Nabór na stanowisko referenta

2012-03-05

Utworzenie dokumentu: Statut PMDK im. H.Jordana w Tarnowskich Górach
Edycja pozycji menu z: STATUT na: STATUT

2012-02-09

Usunięcie pozycji menu: STATUT
Utworzenie pozycji menu: STATUT
Utworzenie pozycji menu: STATUTUsunięcie dokumentu:
Usunięcie dokumentu:
Usunięcie dokumentu:
Usunięcie dokumentu:
Usunięcie dokumentu:

|